Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Để Xây dựng Backlink chuyến hướng an toàn

04 bước Site Backlink chuyển tiếp 301


SEO Backlink Redirects an toàn , Cách chuyển địa chỉ URL của URL bị cách tân trong trong dĩ vãng bởi những spammers và đông đảo máy khoảng gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. nên chi nếu bạn có ý định dùng công nghệ chuyển hướng cho địa chỉ URL trên trang thì bạn chỉ nên ứng dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo sử dụng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm vững chắc server Apache của bạn giúp mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để ứng dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các Web của bạn. phải bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải vững chắc rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên không thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, up lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng canh tân giả dụ bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng ví như cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét